در مورد تحصیلات در روسیه بدانید – بخش۱

آنچه در مورد تحصیل در روسیه باید بدانید

تحصیل در روسیه کشوری با پوشش دو قاره و ۹ محدوده های زمانی که با اختلاف بزرگترین کشور در جهان شناخته شده است مدنظر دانش آموزان قرار گرفته است. روسیه شامل لوکس ترین کاخ های جهان، فلات گسترده، بلندترین کوه ها، سردترین شهرستانها، قویترین روحیات، بهترین شرکت های مربوط به رقص باله، و بزرگترین مجموعه […]