مزایای تحصیل در روسیه – بخش دوم

مزایای تحصیل در روسیه

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در یک کشور دیگر دارند همیشه این دغدغه را دارند که کدام کشور یا کدام دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود اتخاب کنند،. همانطور که در متن قبل گفته شد روسیه از لحاظ علمی در رتبه مناسب و همچنین از لحاظ هزینه نیز از دیگر کشورهای اروپایی پیشی گرفته است. […]