مراحل پذیرش و ثبت نام

بررسی و تحویل مدارک

۱-اصل شناسنامه
۲-اصل گذرنامه ( ۲۴ ماه حداقل اعتبار داشته باشد)
۳-اصل گواهی دیپلم و ریز نمرات وتائیدیه تحصیلی
۴-اصل گواهی پیش و ریز نمرات و تائیدیه تحصیلی
۵-گواهی صحت وسلامت روحی وجسمانی
۶-عکس ۴*۶ ۱۲ قطعه(پشت نویسی شده)
۷-عکس ۴*۳ ۱۲ قطعه (پشت نویسی شده)
۸-بیمه نامه مسافرتی

ترجمه رسمي

ترجمه رسمي مدارك به زبان روسي وتاييد آنها در دادگستري و امورخارجه و درپايان كه بايد به تاييد سفارت روسيه برسد.

 ارسال مدارك به دانشگاه مربوطه

ارسال مدارك به دانشگاه مربوطه و انتظار جهت پذيرش و صدور دعوتنامه ودر انتها با دردست داشتن دعوتنامه مراجعه به كنسولگري جهت اخذ ويزا.

اعزام دانشجويان

اعزام دانشجويان به صورت گروهي و حمايت و همراهي كردن دانشجويان در فرودگاه امام خميني تهران و فرودگاهاي فدرال روسیه و اقامت آنها در خوابگاه دانشگاه و خدمات موسسه مانند بازكردن حساب ، خريداري سيم كارت و… .