بیمه دانشجویی در ایتالیا

هزینه تحصیل در ایتالیا

هزینه تحصیل در ایتالیا به نسبت سایر کشورهای اروپایی بسیار مقرون به صرفه است .از محبوبترین مقاصد برای ادامه تحصیل دانشجویان بینالمللی ایتالیا است. دلیل

هزینه زندگی در ایتالیا

هزینه زندگی در ایتالیا

ایتالیا کشوری شگفت‌انگیز برای دانشجویان و مهاجران است. از مواد غذایی گرفته تا فرهنگ، آموزش، مد و آب و هوا، این کشور را یک مکان