Search
Close this search box.

دانشگاه فنی مونیخ (Technical University of Munich)

دانشگاه فنی مونیخ

تاریخچه دانشگاه فنی مونیخ

دانشگاه فنی مونیخ که به اختصار TUM نام دارد، در سال 1868 توسط پاداشاه باواریا، لودوینگ دوم، تاسیس شد. در آن زمان حدود350 دانشجو تحت نظارت 24 استاد و 21 مدرس در دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. در زمان تاسیس، موسسه به شش بخش اصلی تقسیم شد که عبارتند از: اداره کل (ریاضی، علوم طبیعی، علوم انسانی، حقوق و اقتصاد)، گروه مهندسی (مهندسی عمران و نقشه برداری)، اداره ساخت و ساز ساختمان (معماری)، گروه مکانیک-فنی (مهندسی مکانیک)، گروه شیمی و گروه کشاورزی.

تاریخچه دانشگاه فنی مونیخ

آموزش در Technical University of Munich

TUM یک دانشگاه تحقیقاتی است که بودجه آن توسط دولت آلمان فراهم میشود پس تحصیل در آن برای همگان رایگان است. این دانشگاه دارای 18 دانشکده و 5 پردیس است که در شهر­های مونیخ، اوتوبرون، گارشینگ بای و فرایزنگ و سنگاپور قرار گرفته ­اند.

به عنوان یک دانشگاه فنی، این دانشگاه در رشته­ های مهندسی، فناوری، پزشکی و علوم کاربردی و طبیعی تخصص دارد. در مقایسه با دانشگاه جهانی، TUM فاقد رشته ­های علوم انسانی از جمله حقوق و بسیاری از شاخه ­های علوم اجتماعی است. برای تحصیل در آلمان می توانید در دانشگاه فنی مونیخ تحصیل نمایید.

دانشگاه فنی مونیخ آلمان

این دانشگاه همواره در حال رشد بوده، به عنوان مثال در سال 2002، TUM Asia با همکاری دانشگاه فناوری نانیانگ و دانشگاه ملی سنگاپور، در سنگاپور تأسیس شد. این اولین بار بود که یک دانشگاه آلمانی یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کرد. دپارتمان علوم ورزش، بهداشت و دانشکده مدیریت در سال 2002 تأسیس شدند. با تأسیس دانشکده آموزش در سال 2009، دانشکده حاکمیت در سال 2016 و گروه هوافضا و زمین سنجی در سال 2018، تعداد دانشکده ­های این دانشگاه به 18 رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از مشاوران فرداد دانش پاسارگاد استفاده نمایید.

پیمایش به بالا