درباره موسسه فرداد دانش پاسارگاد

بنیانگذاران موسسه علمی فرداد دانش پاسارگاد از سال ۱۳۸۷ در اقدامی علمی، فرهنگی و پژوهشی در جهت خدمت به هموطنان عزیز در زمینه اعزام دانشجو، برگزاری سمینارهای بین دانشگاهی کشورها و همچنین مهاجرت تحصیلی با کادری مجرب اقدام به فعالیت نموده است.

مهمترین دستاورد موسسه علمی فرداد دانش پاسارگاد تاسیس و بازگشایی مرکز همکاری‌های بین دانشگاهی ایران و روسیه با حضور شخصیت های برجسته دانشگاهی و سیاسی دو کشور می‌باشد.

این مجموعه به منظور تسهیل در انجام امور متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام به ایجاد روابط همکاری و پارتنر شیب، قراردادهای دو جانبه به صورت مستقیم با دانشگاه کشورهای متعدد نموده است .
در این راستا ،مجموعه جهت تسریع امور و اجرای صفر تا صد امور دانشجویان اعزامی اقدام به تاسیس نمایندگی فعال با کادری بین المللی و متخصص در کشور‌های مقصد نموده است.

توضیح عکس

افتتاح مرکز همکاریهای بین دانشگاهی
ایران و روسیه در سال ۱۳۹۷-تهران
آقای ماروز. رئیس بخش دانشجویی سفارت روسیه
در تهران
آقای یوری. دیپلمات سفارت روسیه در تهران

توضیح عکس

دکتر آیت الله مختاری. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خانم لاریسا یفرموا. معاون دانشگاه رودن روسیه (دوستی ملل)

توضیح عکس

افتتاح مرکز همکاریهای بین دانشگاهی
ایران و روسیه در سال ۱۳۹۷-تهران
با حضور دکتر عباس قهاری، رئیس مرکز
همکاری های بین دانشگاهی ایران و روسیه

توضیح عکس

دکتر آیت الله مختاری. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خانم لاریسا یفرمووا. معاون دانشگاه رودن روسیه
( دوستی ملل)
آقای یوری. دیپلمات سفارت روسیه در تهران

منشور اخلاقی موسسه

اصل دانشجو مداری​

اصل شفافیت

اصل پاسخگویی

اصل برابری

اصل احترام و اعتماد

اصل تعهد و
وفاداری به سازمان

اصل به کارگیری
مهارت و تخصص

منشور اخلاقی موسسه فرداد دانش پاسارگاد

۱_ اصل دانشجو مداری : هدف غایی از شکل گیری موسسه علمی فرداد دانش پاسارگاد و استخدام اعضا ، ارائه خدمت بهتر به دانشجویان و خانواده ایشان است .اعضای فرداد دانش پاسارگاد باید درگفتار ،کردار و نگرشهای خود عنوان ((خدمتگزار مردم)) را متجلی سازند. اعضای فرداد دانش پاسارگاد متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم ودانشجویان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

۲_ اصل شفافیت : اعضای فرداد دانش پاسارگاد باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دانشجویان (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد قرار دارد ) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند . این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی ، مبنای پاسخگویی اعضای فرداد دانش پاسارگاد به مردم و مراجع ذی صلاح پاسخگو هستند .

۳_اصل پاسخگویی : موسسه فرداد دانش پاسارگاد برای دانشجویان ایجاد شده و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. اعضای فرداد دانش پاسارگاد مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به دانشجویان و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند .

۴_ اصل برابری : دانشجویان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت.اعضای فرداد دانش پاسارگاد باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات تحصیلی را برای همه دانشجویان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند .

۵_ اصل احترام و اعتماد : اعضای فرداد دانش پاسارگاد در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند . به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.

۶_ اصل تعهد و وفاداری به سازمان :اعضای فرداد دانش پاسارگاد باید نسبت به این سازمان و اهداف ، ماموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان تلاش نمایند.

۷_ اصل به کارگیری مهارت و تخصص : اعضای فرداد دانش پاسارگاد باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند .

مفاد منشور

رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی