تحصیل در رشته مهندسی زیست پزشکی در روسیه

تحصیل در رشته مهندسی زیست پزشکی در روسیه

روسیه، همراه با کشورهای اروپایی دیگر، از دانشجویان خارجی برای تحصیل در رشته مهندسی زیست پزشکی و بیوانفورماتیک استقبال می‌کند. شما می‌توانید یک مدرک تخصصی و یا کارشناسی ارشد در این رشته در تعدادی از دانشگاه‌های روسیه در یک پروژه تحصیلی دریافت کنید و اقدامات لازم را برای تحصیل در روسیه به عمل آورید.   […]