فرداد دانش از سال 1387 تاکنون به ارائه خدمات تخصصی اعزام دانشجو به کشورهای روسیه و ایتالیا پرداخته و همواره تلاش دارد تا در امر تحصیل در روسیه و ایتالیا بهترین راه‌کارهای موجود را برای دانشجویان علاقه‌مند ارائه نماید.