دانشگاه پزشکی ریازان – قسمت سه

دانشگاه پزشکی ریازان روسیه

در دانشگاه پزشکی ریازان سمینارهای زیادی را برای هدایت دانش آموزان به سوی یک مسیر شغلی مناسب و انتخاب رشته تخصصی مناسب در رشته پزشکی برگزار می‌گردد. [section class=”Knowmore” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”10px”] [row v_align=”middle”] [col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”] [ux_image id=”1468″ height=”75%”] [/col] [col span=”10″ span__sm=”12″ divider=”0″ margin=”0px 0px 0 0px” […]