فراگیری زبان روسی سطح TORFL – بخش یک

فراگیری زبان روسی سطح TORFL

تعریف سطوح مربوط به این آزمون توسط استاندارد آزمون روسی به عنوان یک زبان خارجی (TORFL) انجام شده است. توجه داشته باشید که تعریف این سطوح با زبان انگلیسی کمی متفاوت است و به طور کلی نیاز به مهارت کمتری دارد. با این حال، درجه بندی TORFL(A,B,C,D) نسبتا آسان است و تنها نمره D به […]