آشنایی با سطوح دانشگاهی در ایتالیا

سطوح دانشگاهی در ایتالیا

به منظور تحصیل در ایتالیا، لازم است پس از آنکه به آموزش عالی در ایتالیا پرداخته شد، انواع سطوح دانشگاهی در ایتالیا و تفاوت‌های آن با مقاطع تحصیلی در ایران بررسی شود. در این مطلب این سطوح به‌طور خلاصه شرح داده شده است. نگاهی به دانشگاه‌ها در ایتالیا به منظور آشنایی با سطوح دانشگاهی در […]