دوره پادفک چیست؟

پادفَک یا دوره‌ی پیش‌دانشگاهی، برای آموزش زبان روسی در دوره‌های آمادگی ۱۰ ماهه در دانشگاه مسکو و کشور های روس زبان و ورود دانشجویان به دانشگاه‌های روسیه تدوین گردیده است. این دوره‌ی کاربردی بر پایه‌ی ۱۲۰ ساعت آموزش با ۱۸ درس در بر دارنده‌ی نیاز های دانشجویان و مهاجران به کشور های روس زبان و روسیه می باشد. دوره پادفَک مهارت‌های زبانی را در زمینه‌های زیر برای دانشجویان فراهم میسازد:

  •  گفت و گو: توانایی بیان دیدگاه‌های خود بر پایه‌ی موضوع‌هایی که در کتاب های درسی آورده شده است 

  • خواندن: توانایی خواندن و درک متن‌های ادبی و نیمه دشوار
  • نوشتن: توانایی پر کردن پرسش‌نامه، نوشتن زندگینامه‌ی خود، نوشتن کارت تبریک و دعوت‌نامه، نوشتن نامه بر پایه‌ی موضوع‌های فراگیری شده

  • شنیدن: توانایی دریافتن مفهوم پرسش و دادن پاسخ به هم سخن خود.

دوره پادفک زبان روسی (PODFAC) در واقع دوره آموزش زبان روسی است که دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل به زبان روسی را دارند، ملزم به گذراندن آن هستند.

دوره پادفک در دانشگاه های روسیه معمولا شامل دو ترم تحصیلی است (از ۱۰ شهریور تا ۱۰ تیرماه سال بعد).
در این دوره، زبان روسی و مقدمات چند درس تخصصی مربوط به هر رشته به منظور آشنایی با لغات تخصصی آن رشته آموزش داده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر شما متقاضی رشته های پزشکی باشید، در دوره پادفک علاوه بر زبان روسی، با مقدمات دروس زیست ،شیمی و فیزیک هم آشنا می‌شوید.

زبان آموزان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که در دوره ی آموزش پادفک روسی که در مرکز آموزش زبان روسی مسکو تهران برگزار می گردد فقط آموزش زبان روسی و بر اساس کتاب دوره ی کاربردی آموزش زبان روسی (پادفک) و دیگر منابع می باشد و دروس تخصصی تحصیلی مرتبط با رشته در دوره تعریف نشده است.

پادفک